Programutveckling

I Uptime sätter vi oss in i våra kunders behov och de utmaningar de står inför innan vi utformar en anpassad mjukvarulösning som hjälper till att förverkliga maximalt resultat.

 • Hög kvalitet

  En effektiv programvara skapar nya affärsmöjligheter som inte skulle vara möjligt annars. Berätta om ditt företags behov och vi hittar de rätta lösningarna. Den lämpliga lösningen kan vara en färdig programvara som kanske bara behöver lite anpassning. Vi använder vår kunskap och expertis för att föreslå den optimala lösningen när det gäller ditt företag. Våra team är högst erfarna och skapar synergier. De vet de bästa metoderna och praxis för mjukvaruutveckling och hur man tillämpar dem i enlighet med varje detalj i projektet. Uptimes kvalitetskontroll och styrsystemet är certifierat enligt ISO 9001: 2008 standardkrav.

 • Konservativ av naturen, nyskapande i kärnan

  Vår mjukvaruutveckling grundar sig på tillförlitliga metoder. Våra utvecklingsteam använder bara de bästa verktygen. Vi arbetar främst med följande plattformar:

  • Microsoft SQL/.NET Winforms/ASP.NET/SharePoint
  • Oracle/J2EE/Delphi/Apex
  • PostgreSQL/PHP

  Vi utvecklar oss ständigt och håller oss à jour med tekniska innovationer. Tack vare vår erfarenhet ser vi längre än till det uppenbara.

 • Support och vidareutveckling

  Vi är nära våra kunder och kan därför erbjuda extra god kunskap och stöd. Våra tjänster omfattar hela livscykeln av programvaran, från kartläggning av de ursprungliga kraven, underhåll, administration och slutanvändarstöd. I takt med att företag utvecklas och när konkurrenssituationen blir mer aggressiv måste programvara som används ständigt justeras därefter. Våra projekt är ofta långsiktiga med affärskritiska mjukvarusystem som vi stödjer under hela livscykeln, vilket gör att vi bevarar all dokumentation i anslutning till förändringsarbetet. Vi håller hög kompetens på allt från projektens inledning genom hela skapandeprocessen för att nå bästa möjliga lösning.

SÖKLÖSNINGAR

Söklösningar för företag

Vi har erbjudit Enterprise Search lösningar i många år. Enterprise Search ger dina anställda möjlighet att söka igenom företagets kunskapsbas inklusive dokument, forum, CV, profiler e-post osv. Vi använder avancerad sökteknik för att hitta innehåll, förstå det och presentera det på ett användarvänligt och enkelt sätt.

Sökdrivna applikationer

Använd teknik för Big Data och Business Intelligence för att hantera stora datavolymer vilket ger dig möjlighet att göra din verksamhet mer lönsam. Du får bättre förståelse om ditt företag och möjlighet att få svar på komplicerade frågor. Vi använder avancerad sökteknik som exempelvis Hadoop för att samla in, analysera och presentera Big Data.

Sökdrivna webbplatser

Använd avancerad sökteknik för att skapa dynamiska sidomallar och en webbplats som anpassar sig till varje enskild besökare. Du kommer att ha en dynamisk webbplats som lätt kan ändras utan att behöva bygga om något eller byta publiceringssystem.

SharePoint lösningar

Lång erfarenhet

Vårt SharePoint team har varit engagerad i SharePoint sedan 2006, vi startade som Microsoft betatestare och adapterade tidigt MOSS 2007. Idag är vi främst inriktade på rådgivning, utveckling av programvara och underhåll av lösningar baserade på MS SharePoint Server och Office 365 plattformar.

Mångsidighet

Microsoft SharePoint kan användas som en lösning för intranät och extranät portaler, dokument och informationssystem, samarbetslösningar, Business Intelligence verktyg osv. SharePoint kan hjälpa till att automatisera arbetsflöden och erbjuda säkra lösningar för dokumenthantering. Det möjliggör snabbt utbyte av information och kan flytta data från gamla system till nya med mera.

Dagsfärsk kompetens

För att förbättra vår kompetens kommunicerar vårt SharePoint team regelbundet med Microsoft. Tillsammans har vi organiserat seminarier för att dela och förmedla vår kunskap och erfarenhet. Vår höga kompetens har fortlöpande givit oss Microsoft Gold partnerstatus inom samarbets- och innehållslösningar det senaste årtiondet.

Mobile och Molnlösningar

Vi vill stödja våra kunder i deras dagliga verksamhet och utnyttjar möjligheter som den senaste tekniken erbjuder. Inte alla lösningar måste bli molnbaserade, men möjligheten och affärsnyttan med detta bör ses över.

 • Mobil applikationsutveckling

  Vår kompetens gör det möjligt att utveckla innovativa mobila applikationer som fungerar i alla moderna enhet. Plattformsoberoende mobila lösningar skapas med huvudsakligen Apache Cordova.

 • Molnbaserade mjukvarulösningar utveckling och infrastrukturtjänster

  Vi erbjuder huvudsakligen molnbaserade serverlösningar i Amazon eller Azure. Men vi erbjuder självklart även möjligheten att vi eller ni har servrar i egen regi.

 • Office 365 utvecklings, integrations och implementeringstjänster

  Vår omfattande kunskap och fleråriga utvecklingskompetens med SharePoint -plattformen har gett oss konkurrensfördelar. Office 365 ger oss möjlighet att skräddarsy plattformen för att passa även de mest komplicerade individuella behoven hos en kund.

Stödtjänster för mjukvara

Vi erbjuder support och vidareutveckling till kundens inhouse programvara, inklusive system som inte ursprungligen utvecklats av oss.

 • Stöd för kundägd programvara

  Genom åren har vi tagit över ansvaret för flera mjukvarusystem från olika kunder som vi vidareutvecklat och för vilka vi nu erbjuder fullt underhåll och service. Detta innebär att vi utför grundliga preliminära analyser och hanterar alla programfel (buggfixar) och ytterligare nödvändiga förbättringar. Vi agerar därefter som superanvändare av programvaran och genomför dagliga underhålls och felhanteringstjänster.

 • Systemstöd

  Det är en utmaning att hålla kompetensen kring programvaror som inte längre är i aktiv utveckling, men där tillräcklig kunskap är nödvändig. Det kräver en hög teamstruktur och kompetensnivån för att utveckla och följa olika underhållsfaser. Mycket få människor är kompetenta inom samtliga dessa områden. Vi säkerställer att programmen fortsätter smidigt tillsammans med fullständig infrastrukturhantering som krävs under hela livscykeln av programvaran.

 • DevOps mentalitet

  Vi fokuserar på att ge full omfattning av IT-tjänster istället för att bara utveckla fungerande mjukvara. Vi ser det som naturligt att systemutvecklare och administratörer samarbetar för att skapa en gemensam DevOps kultur och mentalitet. Våra specialister från såväl utveckling som verksamheten deltar i hela servicelivscykeln från processdesign till stöd vid användarutveckling.