Våra projekt

ÄRIPÄEV INFO BANK
Mobile och Molnlösningar Program utveckling
PROJEKTMÅL
 • To create complex financial analysis, business connections and business analytics database for Äripäev Info Bank for presenting business connections Dynamics clearly and graphically.
 • To ensure daily updating of the information in the Äripäev Info Bank database through various interfaces.
 • To create an environment for data administrators to process and enhance data and create them a tool for analyzing the business results of target audiences.
LÖSNINGAR
 • Used technologies: MSSQL 2016 SP1, SSIS, PowerBI, Swagger, .net framework 4.6.2.
 • Migration of data from Äripäev databases.
 • Interfaces between Estonian Tax and Customs Board and Estonian Business Registry co-operating with external partners.
 • Data correction and updating environment for data administrators.
 • Additions and changes to the Service Layer and APIs according to the needs of the client.
 • Deploying the PowerBI Data Analysis Tool.

Aripaev.ee is the biggest local business media portal and one of the most visited web pages in Estonia covering business news and publishing different lifestyle portals. The business newspaper is published since 1989, company publishes also magazines, books, handbooks, information letters and organizes business conferences. The owner of Äripäev is the biggest northern media group Bonnier Group.

Uptime LLC has been development partner to Estonian media company Äripäev since 1994. Äripäev Infopank (“Info Bank”) is their newest development with Uptime, which involved creating a database with more than 350 000 personal profiles and 310 000 company profiles. The software development project involved the development of different tools which clients can use to make queries on the database and order specially tailored products or overviews.

With Äripäev Infopank tools it is possible to create lists with filters, based on companies and people, to support business marketing and to analyse business segments by volume. Companies can also put together target lists for sales and marketing actions.

At the Äripäev Info Bank there is a data management module that regularly updates the information from the Business Registry, Estonian Tax and Customs Board, other public sources of information and from direct contacts.

Uptime software development for Äripäev lasted 8 months and included a new back-end system with database, data source interfaces and data logic. Äripäev’s  data management team now have a new environment for data validation, correction and additions. Infopank.ee website has already been created by Uptime earlier.

"The aim of the Info Bank is to provide business managers and professionals an environment in which business results of their competitors and partners are presented in an easily readable form by analysing financial and material data about companies and individuals, highlighting key indicators, helping our clients make business critical decisions and succeeding. Uptime, in a short space of time, fulfilled our vision of data warehouse with sophisticated details and link-oriented data slots, with which you can carry out a thorough business analysis. We will continue to develop new services and open up the potential of the new system together."
Toomas Truuverk
Äripäev AS Deputy Director General, Chief Financial Officer
Solution for efficient planning and managing of the manufacturing process
Program utveckling
PROJEKTMÅL
 • To develop a unified project management system
 • To support the activities of a production company
 • To allow the project management system to communicate with other in-house software systems
LÖSNINGAR
 • Used technology: .NET, MS SQL, WinForms
 • Web Servers
 • Application Servers
 • Integration with the company´s accounting software

ABB is the leading international company in the area of power and automation technology that serves infrastructure and industrial businesses and provide jobs for 140,000 people around the world. Company´s activities are divided into two areas: production and sales. ABB Estonia was established in 1992. The company’s headquarters and factories are located in Harju County, Jüri and nearly 1,400 people are employed.

ABB needed project management tool for planning and managing the production process in the switchboards and other LVS (Low Voltage Systems) products manufacturing plant.

We developed a custom software that will help ABB reach their sales and production goals. The software is useful for production managers, project managers and sales personnel, enabling them to promptly compile RFP-s and gives overview of the tenders and orders. It also provides a simplified overview of the project status. A single system helps to manage sales goals, projects and their budget, as well as send data directly to the accounting software for calculation of invoices and salaries and compile reports. Price calculation module helps to very quickly evaluate the length and cost of a project.

We develop the software consistently further so ABB could manage the manufacturing processes even more efficiently.

“In long-term software projects, there will be inevitable challenges, which must be solved by developer and customer together. Uptime is always taken them seriously and solved tasks arising to achieve the best results.”

Vahur Suurküla
Department of Development and Design, Manager

"The opportunity to implement a custom software that is developed specifically to match our needs has really helped us to simplify the production and make it more efficient. I'm sure none of the ready-made software solutions could do that."
Mart Jüristo
Senior Project Engineer
T grupp AS
Mobile och Molnlösningar Program utveckling
PROJEKTMÅL
 • Att skapa en webbaserad programvarulösning för person- och pakettjänstföretag, som skulle täcka alla viktiga affärsprocesser (inklusive resursförvaltning och planering, marknadsföring, försäljning och service rapportering) och tillhörande användargrupper
 • De behövde en skräddarsydd lösning som skulle möjliggöra automatisk prestandaskalning av systemet
LÖSNINGAR
 • Teknik som används: Net, MSMQ, PostgreSQL, NServiceBus, ASP.NET MVC, ASP.NET WebAPI, WPF, Azure
 • Samverkan med banker, bokföringsprogram, Vägverkets informationssystem och många andra externa partners

Biljetter säljs via Tpilet, inklusive webbplatsen www.tpilet.ee, biljettkontor och självbetjäningsautomater på större busstationer och på flygplatsen. Internationella marknadsorienterade transportlösningar och produkter erbjuds under Tsolutions varumärke.

T grupp behövde ny programvara för att modernisera och förbättra biljettförsäljningen. Programmet måste säkerställa att det blir kontinuitet, innehålla aktuella uppgifter och förenkla en utbyggnad av försäljningsnätet. Idén att använda utvecklad programvara som en produkt och för etablering på utländska marknader kom senare. Sedan dess har programvaran ständigt uppgraderats och utvecklas för att kunna erbjuda nya kunder med kompletta lösningar.

Mjukvaran som kördes på interna servrar där automatisk skalning inte var en standardfunktion flyttades till molnet. Programvara omvandlades för att passa in i Microsoft Azure och för att aktivera automatisk skalning och uppdatering. Det befintliga systemet utvecklades och packades för att passa in i Azure infrastruktur, med byggstenar som web API för databastjänsten, API for Apps osv..

Vi skrev om programvaran, flyttade det till Azuremolnet medan systemet var igång och kördes dygnet runt. Vi uppdaterade webbservern med ny konfigurering så att den klarade stora belastningar. När det var dags att byta till Azuremolnet behövde detta göras på minuter inte timmar. Nu har vi ett hybridsystem som körs i molnet och utnyttjar alla dess fördelar. Samtidigt har vi synkroniserat allt till en egen server för nödsituationer.

Idag används Tpilet i Estland, Polen, Finland, Bulgarien och Hong Kong. Förhandlingar med flera stora buss- och tågbolag från hela världen pågår.

"Väl fungerande informationssystem som möter våra kunders behov är ett viktigt och kritiskt behov i vår organisation. Uptimes starka och kompetenta mjukvaruutvecklingsteam kan skapa informationssystem även med mycket komplex affärslogik."
Marek Tuul
Styrelsemedlem
ÄRIPÄEV AS
Program utveckling
PROJEKTMÅL
 • Att skapa en enda miljö för att sälja Äripäev (Estlands DI)
 • Att dela information och reklamkampanjer samtidigt i alla Äripäev tema webbplatser
 • Att erbjuda förslag på individuella tilläggsprodukter utifrån kundens önskemål
LÖSNINGAR
 • Teknik som används: MS NET, MS SQL
 • Anpassa nopCommerce mjukvaruutveckling
 • Gränssnitt med interna databaser och system för Äripäev

aripaev.ee är en affärsmedieportal som ingår i en av Nordens största mediekoncerner, Bonnier. Tidningen Äripäev började publicerats redan 1989. Företaget ger idag ut tre tidningar, böcker, handböcker, nyhetsbrev och organiserar konferenser.
Uptime är Äripäevs utvecklingspartner sedan 1994.

Äripäev ville genomföra ett program för effektivare inköps- och försäljningsrutiner för publikationer. Många av dagens konsumenter föredrar att själv styra processen vid inköp av varor och tjänster, varför självbetjäning är viktig.

Uptime utvecklade en användarvänlig webbshop så att Äripäev kan erbjuda sina publikationer bekvämt från en enda källa. Vi använde programvaran Nop för handel som kan anpassas till specifika behov och krav. Kunden kan på så sätt slutföra sina inköp i varukorgen på web-shoppen från alla Äripäevs siter och flertalet olika websidor.

Systemet erbjuder därutöver ytterigare produkter åt kunder utifrån gjorda inköp. Detta ger Äripäev en möjlighet att lära sig mer om sina kunder och deras shoppingvanor.
Vi utvecklar denna e-handelsmiljö kontinuerligt med ytterligare produktkategorier samtidigt som vi förbättrar tillförlitligheten och användarupplevelsen av systemet.

"När media flyttar informationen till webben är det av avgörande betydelse att alla betaltjänster är tillgängliga för kunder dygnet runt. Uptime erbjöd stöd åt vår vision av en modern e-handelslösning. Det är viktigt att inse att en webb-butik aldrig är helt klar. Du kan bara göra en gemensam resa för att utveckla ett system med en partner som du känner mycket väl."
Toomas Truuverk
Överdirektör
Alexela Oil AS
Program utveckling
PROJEKTMÅL
 • Att införa en integrerad och lätt tillämplig programvara för hantering av korttransaktioner
 • Att möjliggöra en flexibel hantering av rabattkampanjer och fakturering
 • Att till fullo integrera bensinstationer och kortprogram både on- och offline
 • Att skapa en flerspråkig programvara för Estland, Lettland och Litauen
 • Att skapa en självbetjäningsmiljö, vilket ger kunden möjlighet att få tillgång till nödvändig primärdata
LÖSNINGAR
 • Teknik som används: .NET, MSMQ, MS SQL, NServiceBus, IIS, Hyper-v Cluster
 • Webbaserad programvara integreras med banker och bensinstationer
 • Bekväm och modern självbetjäningsmiljö

Alexela Oil är en bensinstationskedja med 63 stationer av vilka 59 är automatiserade.
Uptime är Alexela Oils IT-partner sedan 1992.

Alexela Oil behövde en programvara för att hantera samtliga Kredikort.
Uptime erbjöd en programvara för betalkort vilket möjliggör dygnet runt, on- och offline datautbyte mellan kortprogram och bensinstationer. Systemet ger också fakturor, övervakar mottagandet av betalningar och sammanställer rapporter.
Idag hanteras alla tankningsoperationer av denna programvaran.

Dessutom kan Alexela Oils kunder också använda en bekväm självbetjäningsmiljö och förvalta sina Alexela konto, till exempel för att ändra personuppgifter. Självbetjäningsmiljön fungerar i alla webbläsare. Och en mobilapplikation finns för både Android och iPhone-plattformar.

"Det är mycket viktigt för Alexela Oil att vår programvara för betalkort fungerar dygnet runt. Vi vill vara säkra på att tjänsten är felfri och att kunder fortsätter att välja Alexelas tankställen. Vi vet att Uptime tar väl hand av utveckling, underhåll och väl fungerande vår programvara."
Ain Kuusik
Styrelseordförande
SOS BARNBYAR
Program utveckling
PROJEKTMÅL
 • Att skapa en hållbar lösning för att lagra, filtrera och använda givaruppgifter
 • Att ersätta Excel-baserad informationsdatabas med en bekväm modern lösning
 • För att säkerställa bättre kommunikationsmöjligheter med donatorer
LÖSNINGAR
 • Microsoft Dynamics CRM-plattform anpassas efter behov
 • Gränssnitt med e-postmarknadsföring programvara Mailbow

SOS Barnbyar erbjuder familjebaserade hem för barn utan föräldrarna så att barnen fortfarande kan växa upp i en miljö som ger kärlek, respekt och säkerhet.

För SOS Barnbyar är det mycket viktigt att tacka varje givare och att dokumentera all information relaterad till donationer.
Det finns kontinuerliga och engångs donationer från privata donatorer och företag. Data som samlas in kategoriseras utifrån typ av donator.
Hittills har all information förvarats i stora Excel-tabeller som inte möjliggör tillräcklig tillgänglighet och användarvänlighet.

Uptime skapade en lösning som använder Microsoft CRM-program. Denna anpassades till SOS Barnbyars behov.
Eftersom det också är viktigt att interagera och dela information med givarna, skapade vi Mailbow, en e-baserad marknadsföringsprogramvara.
För att hjälpa nuvarande och framtida anställda att förstå hur man använder de nya programmen förberedde vi en informationsmapp för att genomföra utbildningar.

"Uptime är en stor affärspartner på grund av sin kunskap och erfarenhet. De vet vad som fungerar och skapa den rätta lösningen. Plus att de är där för att hjälpa, tills du verkligen förstår hur man använder ny programvara."
Kadi Sumberg
Chef för insamling