OFFICE 365 LÖSNING FÖR ATT FÖRBÄTTRA SAMARBETET INOM TECHNOPOLIS GROUP
Technopolis Group
Mobile och Molnlösningar SharePoint lösningar
PROJEKTMÅL
  • Att förbättra samarbetet
  • Att underlätta utbyte av stora filer
  • Att migrera koncernens intranät till SharePoint
LÖSNINGAR
  • Sätta upp Office 365 infrastruktur
  • Konfiguration för 200 + anställda i koncernen
  • Datamigrering till molnet

Technopolis Group är den mest framstående leverantören av politisk rådgivning och stöd till beslutsfattande – baserad på fakta och erfarenhet – till organisationer och personer som har ett uppdrag att ta itu med miljö- och samhällsproblem och uppnå ekonomisk tillväxt genom vetenskap, teknik, innovation och utbildning.

Technopolis Group har kontor över hela Europa (inklusive Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Tyskland, Österrike, Frankrike, Sverige, Estland) och Latinamerika. För att förbättra samarbetet och informationsutbytet mellan dessa olika kontor beslutade Technopolis Group att införa Office 365 och flytta alla anställdas e-postkonton och kalendrar till en molnbaserad tjänst. De gav Uptime förtroendet att hantera detta stora IT-projekt.

Uptime ansvarade för hela projektgenomförandet. Vi började med att analysera koncernens IT-miljö för att sedan kunna planera den bästa möjliga molnlösningen. Vi hjälpte till att förvärva de nödvändiga licenstyperna som passade Techno koncernens affärsbehov, förbereda infrastrukturen, skapa Active Directory Services och migrerade användarnas data till molnet.

Nu när lösningen är fullt utbyggt, har vi skapat en plattform som gör det möjligt för Technopolis Group att förändra sina affärsprocesser och förbättra informationsinsamlingen.

"Uptime gav oss rådgivning och stöd under hela denna process och fanns alltid där med korrekta åtgärder och med snabbast möjliga respons. Jag uppskattar särskilt deras grundliga undersökning och optimering av den komplexa licenseringsprocessen."
Tom Wolfenden
Group General Manager