HYBRIDLÖSNING FÖR ATT STÖDJA PERSON-OCH PAKETTRANSPORTTJÄNSTER FÖR TPILET
T grupp AS
Mobile och Molnlösningar Program utveckling
PROJEKTMÅL
  • Att skapa en webbaserad programvarulösning för person- och pakettjänstföretag, som skulle täcka alla viktiga affärsprocesser (inklusive resursförvaltning och planering, marknadsföring, försäljning och service rapportering) och tillhörande användargrupper
  • De behövde en skräddarsydd lösning som skulle möjliggöra automatisk prestandaskalning av systemet
LÖSNINGAR
  • Teknik som används: Net, MSMQ, PostgreSQL, NServiceBus, ASP.NET MVC, ASP.NET WebAPI, WPF, Azure
  • Samverkan med banker, bokföringsprogram, Vägverkets informationssystem och många andra externa partners

Biljetter säljs via Tpilet, inklusive webbplatsen www.tpilet.ee, biljettkontor och självbetjäningsautomater på större busstationer och på flygplatsen. Internationella marknadsorienterade transportlösningar och produkter erbjuds under Tsolutions varumärke.

T grupp behövde ny programvara för att modernisera och förbättra biljettförsäljningen. Programmet måste säkerställa att det blir kontinuitet, innehålla aktuella uppgifter och förenkla en utbyggnad av försäljningsnätet. Idén att använda utvecklad programvara som en produkt och för etablering på utländska marknader kom senare. Sedan dess har programvaran ständigt uppgraderats och utvecklas för att kunna erbjuda nya kunder med kompletta lösningar.

Mjukvaran som kördes på interna servrar där automatisk skalning inte var en standardfunktion flyttades till molnet. Programvara omvandlades för att passa in i Microsoft Azure och för att aktivera automatisk skalning och uppdatering. Det befintliga systemet utvecklades och packades för att passa in i Azure infrastruktur, med byggstenar som web API för databastjänsten, API for Apps osv..

Vi skrev om programvaran, flyttade det till Azuremolnet medan systemet var igång och kördes dygnet runt. Vi uppdaterade webbservern med ny konfigurering så att den klarade stora belastningar. När det var dags att byta till Azuremolnet behövde detta göras på minuter inte timmar. Nu har vi ett hybridsystem som körs i molnet och utnyttjar alla dess fördelar. Samtidigt har vi synkroniserat allt till en egen server för nödsituationer.

Idag används Tpilet i Estland, Polen, Finland, Bulgarien och Hong Kong. Förhandlingar med flera stora buss- och tågbolag från hela världen pågår.

"Väl fungerande informationssystem som möter våra kunders behov är ett viktigt och kritiskt behov i vår organisation. Uptimes starka och kompetenta mjukvaruutvecklingsteam kan skapa informationssystem även med mycket komplex affärslogik."
Marek Tuul
Styrelsemedlem