CRM LÖSNING ÅT SOS BARNBYAR FÖR ATT FÖRBÄTTRA KUNDRELATIONER OCH INFORMATIONSLAGRING
SOS BARNBYAR
Program utveckling
PROJEKTMÅL
  • Att skapa en hållbar lösning för att lagra, filtrera och använda givaruppgifter
  • Att ersätta Excel-baserad informationsdatabas med en bekväm modern lösning
  • För att säkerställa bättre kommunikationsmöjligheter med donatorer
LÖSNINGAR
  • Microsoft Dynamics CRM-plattform anpassas efter behov
  • Gränssnitt med e-postmarknadsföring programvara Mailbow

SOS Barnbyar erbjuder familjebaserade hem för barn utan föräldrarna så att barnen fortfarande kan växa upp i en miljö som ger kärlek, respekt och säkerhet.

För SOS Barnbyar är det mycket viktigt att tacka varje givare och att dokumentera all information relaterad till donationer.
Det finns kontinuerliga och engångs donationer från privata donatorer och företag. Data som samlas in kategoriseras utifrån typ av donator.
Hittills har all information förvarats i stora Excel-tabeller som inte möjliggör tillräcklig tillgänglighet och användarvänlighet.

Uptime skapade en lösning som använder Microsoft CRM-program. Denna anpassades till SOS Barnbyars behov.
Eftersom det också är viktigt att interagera och dela information med givarna, skapade vi Mailbow, en e-baserad marknadsföringsprogramvara.
För att hjälpa nuvarande och framtida anställda att förstå hur man använder de nya programmen förberedde vi en informationsmapp för att genomföra utbildningar.

"Uptime är en stor affärspartner på grund av sin kunskap och erfarenhet. De vet vad som fungerar och skapa den rätta lösningen. Plus att de är där för att hjälpa, tills du verkligen förstår hur man använder ny programvara."
Kadi Sumberg
Chef för insamling