Våra projekt

Enterprise Estonia Moved to Digital Document Management System
SharePoint lösningar
PROJEKTMÅL
 • To support moving over from paper document solutions to fully digital document management changing doucument handling faster, cheaper and more reliable.
LÖSNINGAR
 • MS SharePoint Server
 • Integration with external apps

Established in 2000, Enterprise Estonia (EAS) promotes business and regional policy in Estonia and is one of the largest institutions within the national support system for entrepreneurship by providing financial assistance, counselling, cooperation opportunities and training for entrepreneurs, research institutions, the public and non-profit sectors.

In 2006, EAS decided to move on with digital document management system. Selected solution was MS Sharepoint.

The main goal, when Uptime started a software development project with EAS, was to move to fully digital document management system what can handle document management tasks and track history.

For today, solution is used at one of the main digital systems supporting EAS self-service environment, accounting, CRM and project management software. Document management system joins documents arriving from different channels and adds relations with application management, tenders, and other processes of organization. There are over 140 000 documents created yearly in organization, so the important part of solution is desktop created for users where they can find necessary documents for different tasks quickly.

Document Management System was made on Sharepoint platform, because this was the most suitable solution for client and Uptime has long-time experiences in Sharepoint development.

There are no steel cabinets any more in our office and archive rooms are turned to meeting rooms within last 10 years, if we moved to paperless document handling. This has made all business processes significantly faster. It was not easy for developer to follow our organization´s peculiarity. Uptime has not been discouraged of that, they are enthusiastic and respect their promises.
Sigrid Harjo
Board member
Technopolis Group
Mobile och Molnlösningar SharePoint lösningar
PROJEKTMÅL
 • Att förbättra samarbetet
 • Att underlätta utbyte av stora filer
 • Att migrera koncernens intranät till SharePoint
LÖSNINGAR
 • Sätta upp Office 365 infrastruktur
 • Konfiguration för 200 + anställda i koncernen
 • Datamigrering till molnet

Technopolis Group är den mest framstående leverantören av politisk rådgivning och stöd till beslutsfattande – baserad på fakta och erfarenhet – till organisationer och personer som har ett uppdrag att ta itu med miljö- och samhällsproblem och uppnå ekonomisk tillväxt genom vetenskap, teknik, innovation och utbildning.

Technopolis Group har kontor över hela Europa (inklusive Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Tyskland, Österrike, Frankrike, Sverige, Estland) och Latinamerika. För att förbättra samarbetet och informationsutbytet mellan dessa olika kontor beslutade Technopolis Group att införa Office 365 och flytta alla anställdas e-postkonton och kalendrar till en molnbaserad tjänst. De gav Uptime förtroendet att hantera detta stora IT-projekt.

Uptime ansvarade för hela projektgenomförandet. Vi började med att analysera koncernens IT-miljö för att sedan kunna planera den bästa möjliga molnlösningen. Vi hjälpte till att förvärva de nödvändiga licenstyperna som passade Techno koncernens affärsbehov, förbereda infrastrukturen, skapa Active Directory Services och migrerade användarnas data till molnet.

Nu när lösningen är fullt utbyggt, har vi skapat en plattform som gör det möjligt för Technopolis Group att förändra sina affärsprocesser och förbättra informationsinsamlingen.

"Uptime gav oss rådgivning och stöd under hela denna process och fanns alltid där med korrekta åtgärder och med snabbast möjliga respons. Jag uppskattar särskilt deras grundliga undersökning och optimering av den komplexa licenseringsprocessen."
Tom Wolfenden
Group General Manager
SINTEF AS
SharePoint lösningar Söklösningar
PROJEKTMÅL
 • En enhetlig sökning för att befästa kunskapen i alla isolerade system
 • En rollbaserad sökning för att skräddarsy resultat till individuella behov och behörigheter
 • Stödja affärskritiska processer
LÖSNINGAR
 • Teknik som används: Sharepoint 2013, .NET, ASP.NET, JavaScript
 • Integrera med eRoom, Maconomy, Public360, Sharepoint -webbplatser och en 70 TB-filserver

SINTEF är ett oberoende, icke-vinstdrivande forskningsinstitut, det största i Skandinavien och bland de fyra största forskningsinstitutionerna i Europa. De arbetar med FoU (forskning och utveckling) som partner för privat och offentlig sektor med följande strategiska fokusområden:

– Förnybar energi, klimat- och miljöteknik
– Olja och gas
– Ocean och rymdteknik
– Hälsa och välfärd
– Möjliggörande teknik

SINTEF är ett kunskapsföretag som erbjuder ett kapital i form av professionella medarbetare. SINTEF flyttar ständigt fram sina gränser och håller jämna steg med utvecklingen med ständigt växande volymer och förändrade former av information som genereras i deras dagliga arbete.
SINTEF ville ta steget från dataisolering som dedikerade system håller och i stället ge allmän tillgång till information. Som tjänsteleverantör fokuserar SINTEF på sökfunktioner för att stödja affärsprocesser.