Våra projekt

ÄRIPÄEV INFO BANK
Mobile och Molnlösningar Program utveckling
PROJEKTMÅL
 • To create complex financial analysis, business connections and business analytics database for Äripäev Info Bank for presenting business connections Dynamics clearly and graphically.
 • To ensure daily updating of the information in the Äripäev Info Bank database through various interfaces.
 • To create an environment for data administrators to process and enhance data and create them a tool for analyzing the business results of target audiences.
LÖSNINGAR
 • Used technologies: MSSQL 2016 SP1, SSIS, PowerBI, Swagger, .net framework 4.6.2.
 • Migration of data from Äripäev databases.
 • Interfaces between Estonian Tax and Customs Board and Estonian Business Registry co-operating with external partners.
 • Data correction and updating environment for data administrators.
 • Additions and changes to the Service Layer and APIs according to the needs of the client.
 • Deploying the PowerBI Data Analysis Tool.

Aripaev.ee is the biggest local business media portal and one of the most visited web pages in Estonia covering business news and publishing different lifestyle portals. The business newspaper is published since 1989, company publishes also magazines, books, handbooks, information letters and organizes business conferences. The owner of Äripäev is the biggest northern media group Bonnier Group.

Uptime LLC has been development partner to Estonian media company Äripäev since 1994. Äripäev Infopank (“Info Bank”) is their newest development with Uptime, which involved creating a database with more than 350 000 personal profiles and 310 000 company profiles. The software development project involved the development of different tools which clients can use to make queries on the database and order specially tailored products or overviews.

With Äripäev Infopank tools it is possible to create lists with filters, based on companies and people, to support business marketing and to analyse business segments by volume. Companies can also put together target lists for sales and marketing actions.

At the Äripäev Info Bank there is a data management module that regularly updates the information from the Business Registry, Estonian Tax and Customs Board, other public sources of information and from direct contacts.

Uptime software development for Äripäev lasted 8 months and included a new back-end system with database, data source interfaces and data logic. Äripäev’s  data management team now have a new environment for data validation, correction and additions. Infopank.ee website has already been created by Uptime earlier.

"The aim of the Info Bank is to provide business managers and professionals an environment in which business results of their competitors and partners are presented in an easily readable form by analysing financial and material data about companies and individuals, highlighting key indicators, helping our clients make business critical decisions and succeeding. Uptime, in a short space of time, fulfilled our vision of data warehouse with sophisticated details and link-oriented data slots, with which you can carry out a thorough business analysis. We will continue to develop new services and open up the potential of the new system together."
Toomas Truuverk
Äripäev AS Deputy Director General, Chief Financial Officer
Technopolis Group
Mobile och Molnlösningar SharePoint lösningar
PROJEKTMÅL
 • Att förbättra samarbetet
 • Att underlätta utbyte av stora filer
 • Att migrera koncernens intranät till SharePoint
LÖSNINGAR
 • Sätta upp Office 365 infrastruktur
 • Konfiguration för 200 + anställda i koncernen
 • Datamigrering till molnet

Technopolis Group är den mest framstående leverantören av politisk rådgivning och stöd till beslutsfattande – baserad på fakta och erfarenhet – till organisationer och personer som har ett uppdrag att ta itu med miljö- och samhällsproblem och uppnå ekonomisk tillväxt genom vetenskap, teknik, innovation och utbildning.

Technopolis Group har kontor över hela Europa (inklusive Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Tyskland, Österrike, Frankrike, Sverige, Estland) och Latinamerika. För att förbättra samarbetet och informationsutbytet mellan dessa olika kontor beslutade Technopolis Group att införa Office 365 och flytta alla anställdas e-postkonton och kalendrar till en molnbaserad tjänst. De gav Uptime förtroendet att hantera detta stora IT-projekt.

Uptime ansvarade för hela projektgenomförandet. Vi började med att analysera koncernens IT-miljö för att sedan kunna planera den bästa möjliga molnlösningen. Vi hjälpte till att förvärva de nödvändiga licenstyperna som passade Techno koncernens affärsbehov, förbereda infrastrukturen, skapa Active Directory Services och migrerade användarnas data till molnet.

Nu när lösningen är fullt utbyggt, har vi skapat en plattform som gör det möjligt för Technopolis Group att förändra sina affärsprocesser och förbättra informationsinsamlingen.

"Uptime gav oss rådgivning och stöd under hela denna process och fanns alltid där med korrekta åtgärder och med snabbast möjliga respons. Jag uppskattar särskilt deras grundliga undersökning och optimering av den komplexa licenseringsprocessen."
Tom Wolfenden
Group General Manager
Puumarket AS
Mobile och Molnlösningar Support och underhåll
PROJEKTMÅL
 • Att fastställa behoven hos alla användare
 • Att skapa samarbetsverktyg för kundens ledningsgrupp
 • Att bibehålla e-postserverkonton för de anställda som inte kräver samverkansfunktion
LÖSNINGAR
 • Microsoft Office 365 konton
 • Postserver konton

Puumarket AS (grundat 1991) är ett detaljhandels- och grossistföretag med ett brett spektrum inom trämaterial.
Puumarket är en av grundarna av ett träförädlingsprogram samt nätverket Wooden Building Cluster

Puumarket har försäljningskontor i flera städer. För detta ändamål behövde företagets ledningsgrupp en lösning som gör det möjligt för gruppmedlemmarna att dela och synkronisera sina kalendrar och e-post i Outlook och mobiler samt att dela dokument.

Baserat på Puumarkets affärsbehov var en hybridlösning det som passade alla användargrupper. E-postkonton hos ansvariga gruppmedlemmar flyttades till Office 365-plattformen, som innehåller samkörande programvara och automatisk synkronisering av e-post och kalendrar. Anställda som inte behövde användarkonton i systemet stannade oförändrat kvar i en server från lokal leverantör. Puumarket beslutade att flytta sitt IT-system till molnservern successivt och på grundval av behov vilket också kom att spara kostnader.

Puumarket planerar att införa ytterligare Office 365 funktioner, såsom portalen “OneDrive för Business” för grupparbeten, en lösning som gör det möjligt att skapa och lagra dokument både datorbaserat, i molnet och i “Skype for Business”.

"Vi uppskattar Uptime's sätt att göra affärer. De undersökte noggrant våra krav och fann den bästa lösningen utifrån våra särdrag och de anställdas behov som nu ger oss möjlighet att avsevärt spara värdefull tid."
Marti Rehemaa
VD, Styrelseordförande
T grupp AS
Mobile och Molnlösningar Program utveckling
PROJEKTMÅL
 • Att skapa en webbaserad programvarulösning för person- och pakettjänstföretag, som skulle täcka alla viktiga affärsprocesser (inklusive resursförvaltning och planering, marknadsföring, försäljning och service rapportering) och tillhörande användargrupper
 • De behövde en skräddarsydd lösning som skulle möjliggöra automatisk prestandaskalning av systemet
LÖSNINGAR
 • Teknik som används: Net, MSMQ, PostgreSQL, NServiceBus, ASP.NET MVC, ASP.NET WebAPI, WPF, Azure
 • Samverkan med banker, bokföringsprogram, Vägverkets informationssystem och många andra externa partners

Biljetter säljs via Tpilet, inklusive webbplatsen www.tpilet.ee, biljettkontor och självbetjäningsautomater på större busstationer och på flygplatsen. Internationella marknadsorienterade transportlösningar och produkter erbjuds under Tsolutions varumärke.

T grupp behövde ny programvara för att modernisera och förbättra biljettförsäljningen. Programmet måste säkerställa att det blir kontinuitet, innehålla aktuella uppgifter och förenkla en utbyggnad av försäljningsnätet. Idén att använda utvecklad programvara som en produkt och för etablering på utländska marknader kom senare. Sedan dess har programvaran ständigt uppgraderats och utvecklas för att kunna erbjuda nya kunder med kompletta lösningar.

Mjukvaran som kördes på interna servrar där automatisk skalning inte var en standardfunktion flyttades till molnet. Programvara omvandlades för att passa in i Microsoft Azure och för att aktivera automatisk skalning och uppdatering. Det befintliga systemet utvecklades och packades för att passa in i Azure infrastruktur, med byggstenar som web API för databastjänsten, API for Apps osv..

Vi skrev om programvaran, flyttade det till Azuremolnet medan systemet var igång och kördes dygnet runt. Vi uppdaterade webbservern med ny konfigurering så att den klarade stora belastningar. När det var dags att byta till Azuremolnet behövde detta göras på minuter inte timmar. Nu har vi ett hybridsystem som körs i molnet och utnyttjar alla dess fördelar. Samtidigt har vi synkroniserat allt till en egen server för nödsituationer.

Idag används Tpilet i Estland, Polen, Finland, Bulgarien och Hong Kong. Förhandlingar med flera stora buss- och tågbolag från hela världen pågår.

"Väl fungerande informationssystem som möter våra kunders behov är ett viktigt och kritiskt behov i vår organisation. Uptimes starka och kompetenta mjukvaruutvecklingsteam kan skapa informationssystem även med mycket komplex affärslogik."
Marek Tuul
Styrelsemedlem