SYSTEM FÖR ATT HANTERA BONUSKORT OCH TRANSAKTIONER FÖR ALEXELA OIL
Alexela Oil AS
Program utveckling
PROJEKTMÅL
  • Att införa en integrerad och lätt tillämplig programvara för hantering av korttransaktioner
  • Att möjliggöra en flexibel hantering av rabattkampanjer och fakturering
  • Att till fullo integrera bensinstationer och kortprogram både on- och offline
  • Att skapa en flerspråkig programvara för Estland, Lettland och Litauen
  • Att skapa en självbetjäningsmiljö, vilket ger kunden möjlighet att få tillgång till nödvändig primärdata
LÖSNINGAR
  • Teknik som används: .NET, MSMQ, MS SQL, NServiceBus, IIS, Hyper-v Cluster
  • Webbaserad programvara integreras med banker och bensinstationer
  • Bekväm och modern självbetjäningsmiljö

Alexela Oil är en bensinstationskedja med 63 stationer av vilka 59 är automatiserade.
Uptime är Alexela Oils IT-partner sedan 1992.

Alexela Oil behövde en programvara för att hantera samtliga Kredikort.
Uptime erbjöd en programvara för betalkort vilket möjliggör dygnet runt, on- och offline datautbyte mellan kortprogram och bensinstationer. Systemet ger också fakturor, övervakar mottagandet av betalningar och sammanställer rapporter.
Idag hanteras alla tankningsoperationer av denna programvaran.

Dessutom kan Alexela Oils kunder också använda en bekväm självbetjäningsmiljö och förvalta sina Alexela konto, till exempel för att ändra personuppgifter. Självbetjäningsmiljön fungerar i alla webbläsare. Och en mobilapplikation finns för både Android och iPhone-plattformar.

"Det är mycket viktigt för Alexela Oil att vår programvara för betalkort fungerar dygnet runt. Vi vill vara säkra på att tjänsten är felfri och att kunder fortsätter att välja Alexelas tankställen. Vi vet att Uptime tar väl hand av utveckling, underhåll och väl fungerande vår programvara."
Ain Kuusik
Styrelseordförande